http://www.sksripulaiperdana.com/v1

JAWATANKUASA YANG DILANTIK SEKOLAH PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh Norhaslinda bte Abd Ghani   
Ahad, 25 Disember 2011 22:40
2    JAWATANKUASA  PENTAKSIR SEKOLAH

Pengerusi            En. Jaafar b. Warmat
Timbalan Pengerusi    Pn. Hjh. Nor’aini bt. Atan
Naib Pengerusi 1        Pn. Siti Haidah bt. Abd. Hamid
Naib Pengerusi 2        En. Abd. Ladi b. Hassan
Setiausaha                    Pn. Nadiah bt. Harun    
AJK
Pn. Roihan bt. Daud                (PLBS)
En. Herman b. Ghazali           (SBOA)
En. Syahrul Irfan b. Abd. Rahim   (PEKA)
Pn. Suria bt. Ahmad               (PAFA)
BIDANG TUGAS

1. Memastikan guru matapelajaran menjalankan pentaksiran bagi kelas yang diajar.
2. Mendapatkan keputusan pentaksiran dari guru matapelajaran.
3. Menyediakan analisa keputusan pentaksiran mengikut matapelajaran.
4. Menghantar keputusan pentaksiran ke PPD.

3    JAWATANKUASA PBS TAHUN 1 & 2

Pengerusi            En. Jaafar b. Warmat
Timbalan Pengerusi    Pn. Hjh. Nor’aini bt. Atan
Naib Pengerusi 1        Pn. Siti Haidah bt. Abd. Hamid
Naib Pengerusi 2        En. Abd. Ladi b. Hassan
Setiausaha                    Pn. Noor Haslinda bt. Abd. Ghani
AJK            Semua guru matapelajaran Tahun 1 & 2
BIDANG TUGAS
1.    Memastikan guru mengajar mengikut standard kurikulum.
2.    Memastikan guru rancang dan sediakan kaedah pentaksiran.
3.    Menilai,  merekod dan melaporkan prestasi murid.
4.    Memastikan evidens terbaik bagi setiap murid untuk semua  matapelajaran disimpan di dalam Fail Perkembangan Murid.
5.    Menyimpan evidens terbaik dari setiap kelas di dalam Fail Showcase.


4    JAWATANKUASA UJIAN DAN PENILAIAN

Pengerusi                En. Jaafar b. Warmat
Timbalan Pengerusi        Pn. Hjh. Nor’aini bt. Atan
Setiausaha                Pn. Monisa bt. Shaari            
AJK                    
PKSR / Ujian Bulanan        Pn. Nadiah bt. Harun
Pn. Suzita bt. Bahri    


BIDANG TUGAS

1.    Menyediakan dan mengedarkan surat pemberitahuan jadual peperiksaan.
2.    Memastikan kertas soalan dibungkus mengikut matapelajaran dan jumlah sebenar murid setiap kelas serta dilabelkan.
3.    Memastikan bungkusan soalan di simpan di Bilik Peperiksaan.
4.    Memastikan guru pembungkus soalan menyerahkan 2 set soalan untuk Bank Soalan.
5.    Memastikan skrip jawapan murid diserahkan kepada guru penanda kertas sebaik  peperiksaan selesai dijalankan.
6.    Menyediakan analisa data headcount kelas dan aliran selepas ujian dan peperiksaan.
7.    Menghantar laporan headcount ke PPD.

5     JAWATANKUASA JADUAL WAKTU / JADUAL GANTIAN

Pengerusi                En. Jaafar b. Warmat
Timbalan Pengerusi        Pn. Hjh. Nor’aini bt. Atan
Naib Pengerusi 1             Pn. Siti Haidah bt. Abd. Hamid
Naib Pengerusi 2            En. Abd. Ladi b. Hassan
AJK                Pn. Shamsuzana bt. Ebni

1.    Merancang pengubahan jadual waktu kelas dan persendirian.
2.    Menyusun dan menyediakan jadual waktu induk kelas dan persendirian.
3.    Membantu menyediakan jadual guru ganti.


6.    JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH

Pengerusi                 En. Jaafar b. Warmat
Timbalan Pengerusi         Pn. Hjh. Nor’aini bt. Atan
Naib Pengerusi 1                     Pn. Siti Haidah bt. Abd. Hamid
Naib Pengerusi 2                     En. Abd. Ladi b. Hassan
Setiausaha                 Pn. Rohaizatul Azura bt. Ansun    
AJK        
Perpustakaan             Pn. Shamsuzana bt. Ebni
Pn. Rozaini bt. Abd. Latif        
Pn. Mahani bt. Abd. Ghani     
Program NILAM    BM         En. Syahrul Irfan b. Samad
Program NILAM  BI         Pn. Noor Intan  bt. Othman    
Bilik Tayangan             En. Zainal b. Mohd. Saim                
Bilik BBM                 Pn. Nurun Nikmah bt. Samad        
Bilik SAL                 Pn. Noor Haslinda bt. Abd. Ghani            
Makmal Komputer                 En. Herman b. Ghazali                                    
BIDANG TUGAS

1.    Menyediakan jadual penggunaan pusat sumber sekolah.
2.    Memastikan perjalanan Program NILAM dan kelas komputer dalam pendidikan.
3.    Merancang pembelian bahan bacaan untuk perpustakaan.
4.    Merancang pembelian bahan batu mengajar.
5.    Memastikan  murid-murid mempunyai kad pinjaman buku perpustakaan.
6.    Menjalankan aktiviti bagi mempromosikan fungsi pusat sumber sekolah.
7.    Memastikan kebersihan, keceriaan dan keselamatan peralatan pusat sumber sekolah.
8.    Menyusun jadual bertugas pustakawan.

7.   JAWATANKUASA TRANSISI

Pengerusi                En. Jaafar b. Warmat
Timbalan Pengerusi        Pn. Hjh. Nor’aini bt. Atan
Naib Pengerusi 1                    Pn. Siti Haidah bt. Abd. Hamid
Naib Pengerusi 2                    En. Abd. Ladi b. Hassan
Setiausaha                Pn. Suria bt. Ahmad
AJK                Semua guru matapelajaran Tahun 1

BIDANG TUGAS

1.    Merancang dan melaksanakan Program Transisi.
2.    Menyusun dan menyediakan bahan P&P yang bersesuaian.
3.    Menyedia dan menceriakan bilik darjah Tahun 1.
4.    Memastikan Program Transisi berjalan dengan lancar.
5.    Menyediakan laporan bergambar Program Transisi.


8.       JAWATANKUASA  LINUS

Pengerusi                En. Jaafar b. Warmat
Timbalan Pengerusi        Pn. Hjh. Nor’aini bt. Atan
Naib Pengerusi 1                    Pn. Siti Haidah bt. Abd. Hamid
Naib Pengerusi 2                    En. Abd. Ladi b. Hassan
Penyelaras Literasi                           Pn. Roihan bt. Daud
Penyelaras Numerasi        Pn. Khairiah bt. Tafri
AJK                Ketua Panitia Bahasa Melayu
Ketua Panitia Matematik
Semua guru matapelajaran BM dan MT THN 1 & 2
BIDANG TUGAS
1.    Menjalankan ujian saringan LINUS.
2.    Mengenalpasti murid yang gagal dalam saringan LINUS.
3.    Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran murid  mengikut modul LINUS.
4.    Meningkatkan penguasaan Literasi dan Numerasi bagi murid LINUS Tegar.


9.    JAWATANKUASA PROTIM

Pengerusi                 En. Jaafar b. Warmat
Timbalan Pengerusi         Pn. Hjh. Nor’aini bt. Atan
Naib Pengerusi 1                     Pn. Siti Haidah bt. Abd. Hamid
Naib Pengerusi 2                     En. Abd. Ladi b. Hassan
Penyelaras PROTIM BM         En. Abd. Wahid b. Bachok     
Penyelaras PROTIM MT         En. Zaharudin b. Mohamad Yusof    
AJK                       Semua guru BM Tahun 4 dan 5
Semua guru MT Tahun 4 dan 5
BIDANG TUGAS

1.    Menjalankan Pra Ujian PROTIM.
2.    Mengenal pasti murid yang perlu mengikut program PROTIM.
3.    Memberi latihan kepada murid mengikut modul PROTIM.
4.    Menjalankan Pasca Ujian  PROTIM..
5.    Mengumpul data pencapaian murid.
6.    Menghantar laporan ke PPD.

10.    JAWATANKUASA MBMMBI

Pengerusi             En. Jaafar b. Warmat
Timbalan Pengerusi         Pn. Hjh. Nor’aini bt. Atan
Naib Pengerusi 1         Pn. Siti Haidah bt. Abd. Hamid
Naib Pengerusi 2         En. Abd. Ladi b. Hassan
Setiausaha             Pn. Mastura bt. Mohamad            
AJK                
En. Abd. Wahid b. Bachok
Pn. Diana Christie Philip Binjinol
Semua guru Bahasa Melayu
Semua guru Bahasa Inggeris                                                
BIDANG TUGAS

1.    Merancang program MBMMBI  untuk Panitia BM dan BI.
2.    Melaksanakan aktiviti ko akademik Bahasa Inggeris.
3.    Melaksanakan program kemahiran berbahasa.
3.    Menyediakan pelaporan aktiviti yang dijalankan.

11.    JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN

Pengerusi            En. Jaafar b. Warmat
Timbalan Pengerusi        Pn. Hjh. Nor’aini bt. Atan
Naib Pengerusi 1        Pn. Siti Haidah bt. Abd. Hamid
Naib Pengerusi 2        En. Abd. Ladi b. Hassan
Setiausaha            Pn. Siti Salwahida bt. Shawaluddin

AJK                Semua Ketua Panitia Matapelajaran
Guru Bimbingan Kaunseling

BIDANG TUGAS
1.    Mendapatkan maklumat kursus yang diperlukan guru.
2.    Menentukan tarikh dan tempat kursus.
3.    Menentukan  penceramah mengikut keperluan kursus.
4.    Menyedia dan menghantar surat jemputan kepada penceramah.
5.    Menyediakan sijil penghargaan dan cenderamata iringan
6.    Menyediakan laporan bergambar selepas setiap kursus.

12.    JAWATANKUASA PENGURUSAN GURU BARU

Pengerusi                En. Jaafar b. Warmat
Timbalan Pengerusi        Pn. Hjh. Nor’aini bt. Atan
Naib Pengerusi 1            Pn. Siti Haidah bt. Abd. Hamid
Naib Pengerusi 2            En. Abd. Ladi b. Hassan
Setiausaha                Pn. Monisa bt. Shaari
AJK                Ketua Panitia Matapelajaran
Guru Mentor Matapelajaran

BIDANG TUGAS
1.    Menyusun program orientasi guru baru.
2.    Mengadakan taklimat bahagian pengurusan dan pentadbiran, kurikulum, hal ehwal murid  dan kokurikulum.
3.    Melantik guru pembimbing atau mentor untuk guru baru.
4.    Menyemak hasil kerja folio guru baru.
5.    Mengadakan pemantauan berterusan terhadap guru baru.
6.    Mengisi borang pelaporan         
7.     mentor terhadap guru baru.
8.    Mengisi borang penilaian pentadbir terhadap guru baru.

13.    JAWATANKUASA PENCERAPAN  PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Pengerusi            En. Jaafar bin Warmat
Timbalan Pengerusi        Pn. Hjh. Nor’aini bt. Atan
Naib Pengerusi 1        Pn. Siti Haidah bt. Abd. Hamid
Naib Pengerusi 2                En. Abd. Ladi b. Hassan

BIDANG TUGAS
1.    Menjalankan penyeliaan pembelajaran dan pembelajaran guru di kelas.
2.    Penyeliaan P & P dijalankan secara sistematis dan berdasarkan hubungan profesionalisme.
3.    Mengadakan perbincangan dengan guru untuk mempertingkatkan prestasi P & P guru.
4.    Menghantar maklumat penyeliaan ke PPD setiap hujung bulan.
5.   Rujuk SPI  Bil. 3 / Tahun 1987 Penyeliaan P& P di dalam Kelas

14.     JAWATANKUASA PENGURUSAN  BILIK-BILIK  KHAS

BIL.    BILIK    NAMA GURU PAGI
1    Bilik Mesyuarat    Pn. Siti Salwahida bt. Shawaludin
2    Perpustakaan    Pn. Rohaizatul Azura bt. Ansun
3    Bilik Tayang    En. Zainal b. Mohd. Saim
4    Bilik Bahan Bantu Mengajar    Pn. Nurun Nikmah bt. Samad
5    Bilik Self Access Learning    Cik Diana Christie Philip Binjinol
6    Makmal Komputer    En. Herman b. Ghazali
7    Makmal Sains    Pn. Suzita bt. Bahri
8    Bilik Peperiksaan    Pn. Monisa bt. Shaari
9    Bilik Muzik    En. Zainal b. Mohd. Saim
10    Surau    En. Rozaiherman b. Md. Aris
11    Bilik j-QAF    Pn. Rozaina bt. Abd. Latif
12    Bengkel  Kemahiran Hidup    Pn. Mastura bt. Mohamad
13    Bilik Alatan Sukan    En. Rozamlish b.Yaacob
14    Bilik Bimbingan & Kaunseling    Guru Bimbingan & Kaunseling
15    Bilik Permata Hati    Guru Pemulihan
16    Bilik Guru    Pn. Suria bt. Ahmad

BIDANG TUGAS :
1.    Menyediakan carta organisasi dan ahli jawatankuasa bilik khas.
2.    Menetapkan peraturan penggunaan bilik khas.
3.    Menetapkan peraturan pinjaman dan penggunaan alatan bilik.
4.    Menyediakan buku rekod lawatan dan rekod penggunaan bilik.
5.    Memastikan bilik sentiasa berada di dalam keadaan bersih dan  ceria.13.    JAWATANKUASA PENYEMAKAN BUKU LATIHAN MURID

Pengerusi            En. Jaafar bin Warmat
Timbalan Pengerusi        Pn. Hjh. Nor’aini bt. Atan
Naib Pengerusi 1        Pn. Siti Haidah bt. Abd. Hamid
Naib Pengerusi 2                En. Abd. Ladi b. Hassan

BIDANG TUGAS

1    Menyelia penandaan buku latihan murid oleh guru matapelajaran.
2    Mengadakan perbincangan dengan guru hasil dapatan penyemakan buku latihan murid.


A.    BIDANG  TUGAS JAWATANKUASA KURIKULUM

1.    Menyelaras rancangan pengajaran tahunan  dan harian.
2.    Menentukan pelaksanaan kursus dalaman.
3.    Membantu dalam pengurusan dan penyeliaan bahan-bahan sumber pendidikan.
4.    Mengadakan program bimbingan dalam latihan mengajar bagi guru-guru sandaran menjalankan tugas harian mereka.
5.    Mengkaji dan menentukan program TV Pendidikan diikuti dengan sebaik mungkin.
6.    Mengkaji laporan-laporan berkaitan dengan kurikulum dan mencadangkan tindakan-tindakan susulan seperti Kursus Perkembangan Staf, Kelas Pemulihan dan perkara yang berkaitan.
7.    Menyelaras pengurusan dan perjalanan kegiatan-kegiatan bimbingan dan pemulihan.
8.    Mengkaji dan menyelaras segala jenis program kurikulum yang dirancang dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran serta membuat cadangan untuk mengatasi kelemahan yang ada.
9.    Membantu merancang dan menentukan perolehan bahan pusat sumber, buku rujukan dan bahan bacaan.
10.    Lain-lain tugas yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa.

B.   BIDANG  TUGAS KETUA PANITIA MATA PELAJARAN

1.    Mengadakan mesyuarat 2 kali sepenggal dan mengadakan perjumpaan-perjumpaan yang lebih kerap mengikut keperluan.
2.    Membantu GPK Kurikulum menyelaras kerja-kerja akademik guru mata pelajaran.
3.    Membantu GPK Kurikulum mendapatkan sukatan pelajaran yang terkini untuk kegunaan guru mata pelajaran.
4.    Memantau penyediaan rancangan mengajar tahunan dan harian diselaraskan antara guru dalam satu aliran.
5.    Mencadangkan kepada pentadbir sekolah buku kerja tambahan yang sesuai dan menepati kehendak sukatan pelajaran serta tahap kebolehan murid.
6.    Membantu memilih dan mencadangkan buku-buku rujukan atau bahan-bahan bacaan tambahan yang sesuai dengan keperluan pembelajaran murid dan kegunaan guru dibekalkan di Pusat Sumber Sekolah.
7.    Membantu menyelaraskan soalan-soalan dan pemarkahan bagi semua jenis ujian penilaian dan peperiksaan.
8.    Mengumpul dan menfailkan soalan ujian dan peperiksaan bagi setiap aliran.
9.    Mengkaji dan menganalisis keputusan PKSR dan UPSR serta memberi rumusan tentang cara-cara mengatasi kelemahan pengajaran dan pembelajaran.
10.    Bekerjasama dengan panitia-panitia lain dalam usaha ke arah memajukan murid-murid yang lemah.
11.    Menyemak buku latihan murid jika diarahkan oleh GPK Kurikulum.
12.    Menyelenggara fail-fail panitia agar sentiasa kemaskini.
13.    Memastikan laporan bertulis dibuat bagi semua aktiviti yang telah dijalankan.
14.    Lain-lain tugas yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa.

C.    BIDANG TUGAS GURU MATA PELAJARAN

1.    Memiliki, memahami dan mentafsirkan serta menghuraikan isi kandungan sukatan pelajaran dan huraian mata pelajaran yang berkenaan.
2.    Memahami dan mematuhi pekeliling-pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus dicapai pada akhir penggal bagi setiap aliran darjah.
3.    Mempunyai sebuah Buku Rekod Mengajar yang kemas kini dan menyerahkan kepada Guru Besar pada masa yang ditetapkan.
4.    Menyediakan Rancangan Pelajaran tahunan dan harian yang lengkap bagi mata pelajaran yang diajar dan melaksanakan tugasan mengikut Rancangan Pelajaran yang disediakan.
5.    Memberi kerja dan latihan yang cukup, memeriksa buku latihan murid dan memulangkan semula secepat mungkin. Menyerahkan dan menunjukkan buku latihan murid kepada Guru Besar atau GPK yang berkenaan pada masa yang ditentukan.
6.    Menjalankan ujian bulanan dan penilaian, merekodkan markah dalam Buku Rekod Markah.
7.    Mengesan kelemahan murid serta menjalankan kelas pemulihan / bimbingan.
8.    Menjadi ahli jawatankuasa dalam panitia mata pelajaran, menghadiri serta mematuhi dan melaksanakan keputusan mesyuarat panitia.
9.    Menggunakan buku panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran Johor dan PPD.
10.    Memastikan keselamatan murid di dalam makmal dan bilik khas serta mengawasi penggunaan peralatan bilik berkenaan.
11.    Menghadiri mesyuarat dan kursus tentang mata pelajaran yang berkenaan sama ada yang dikelolakan oleh Kementerian Pelajaran / Jabatan Pelajaran Negeri Johor dan  PPD serta  membuat kursus dalaman selepas itu.
12.    Sentiasa mengkuti perkembangan dan pembaharuan tentang teknik mengajar bagi mata pelajaran berkenaan untuk meninggikan lagi prestasi dalam pengajaran dan pembelajaran.
13.    Melaporkan kepada Ketua Panitia tentang masalah pengajaran dam pembelajaran untuk tindakan selanjutnya.
14.    Menjaga keselamatan alat-alat bantu mengajar yang digunakan, memastikan bahawa bahan tersebut digunakan secara berkesan.
15.    Mengadakan sudut-sudut mata pelajaran berkenaan di dalam kelas-kelas yang diajar.
16.    Menyerahkan 2 naskah soalan ujian dan peperiksaan kepada Setiasuaha Peperiksaan.
17.    Lain-lain tugas yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa.


BIDANG  TUGAS KETUA ALIRAN

1.    Memastikan setiap edaran / surat diterima oleh guru kelas dan disampaikan kepada murid.
2.    Memastikan ada guru ganti menandakan jadual kedatangan jika guru kelas aliran berkenaan tidak hadir.
3.    Memastikan guru mengisikan butiran murid  dalam buku jadual kedatangan dengan betul dan lengkap pada awal tahun.
4.    Meningatkan guru agar menutup buku jadual kedatangan pada setiap hujung bulan.
5.    Menyusun senarai nama murid ( streaming )  selepas  peperiksaan akhir tahun.
6.    Menyediakan senarai nama murid bagi kelas tahun berikutnya.
7.    Menentukan dan menyerahkan senarai nama penerima anugerah cemerlang kepadaGPKKurikulum.
LAST_UPDATED2
 

Pentadbir

Guru Besar

En Jaafar Bin Warmat

Berita PPD

Countdown

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini22
mod_vvisit_counterSemalam511
mod_vvisit_counterMinggu Ini1428
mod_vvisit_counterMinggu Lepas4139
mod_vvisit_counterBulan Ini2493
mod_vvisit_counterBulan Lepas13358
mod_vvisit_counterKeseluruhan622654

We have: 2 guests online
IP anda: 66.249.71.202
Iphone , Mac
Hari ini: Mei 06, 2015

Aplikasi Online


kssr
1murid1sukan
mbmbi
nkra
pmspk

  Bank Soalan

   
  emis   EMIS Online krk   e-Kehadiran
    e-GTukar saps   SAPS
  etukar   e-Tukar auto   Automasi Pejabat
    e-Gerak etakwim   e-Takwim 2012 (Baru)